Privacyverklaring

Vitro Finance B.V. gevestigd aan Het Holland 2a, 6921 GW te Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Vitro Finance B.V. gevestigd aan Het Holland 2a, 6921 GW te Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vitro Finance B.V.
Het Holland 2a
6921 GW Duiven
+31 316 282275

P. Bloem is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitro Finance B.V. hij is te bereiken via p.bloem@vitrofinance.nl.

Vitro Finance B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie identiteitsbewijs

Vitro Finance B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gegevens conform de checklist Register Belastingadviseurs (download hier)

Vitro Finance B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verwerken en voldoen aan de gestelde wettelijke verplichtingen bij met name de Belastingdienst en de diverse rijksoverheden. Hiervoor maken wij gebruik van ons eigen PKI Overheidscertificaat. De Belastingdienst en overheden hebben de AVG voor u en ons geregeld.

Het verwerken van uw administratie via ons boekhoudpakket van Muis Software. Zij hebben de AVG voor u en ons geregeld. Zie hiervoor www.muis.nl.

Het doen van alle noodzakelijke fiscale aangiftes via ons fiscale pakket Unit4FiscaalGemak. Zij hebben de AVG voor u en ons geregeld. Zie hiervoor app.fiscaalgemak.nl.

Het verwerken van de salaris administratie via EM Salarisverwerking met het salaris pakket NMBRS. Zij hebben de AVG voor u en ons geregeld. Zie hiervoor emsalaris.nmbrs.nl.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitro Finance B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vitrofinance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vitro Finance B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vitro Finance B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vitrofinance.nl

Vitro Finance B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

Vitro Finance B.V. bewaart uw gegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste opdracht van u aan ons tenzij op grond van een wettelijke bepaling het verplicht is de gegevens langer te bewaren.

Startende Ondernemer

Bent u op zoek naar een bedrijf dat:

 • affiniteit heeft met uw administratie
 • in staat is u te stimuleren en indien nodig te motiveren
 • werkt in een sfeer van openheid
 • uw visie en missie ondersteunt en waarborgt
 • duidelijk is richting u en uw personeel
 • assisteert bij verdere ontwikkeling
 • daadkrachtig optreedt
 • uw onderneming als een uitdaging ziet
 • een groot doorzettingsvermogen bezit
 • breed inzetbaar is
 • grote waarde hecht aan open communicatie

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.


Vitro Finance B.V.

′t Holland 2a
6921 GW Duiven
Tel: 0316-282275
Fax: 0316-282487